Kadın ve Yoksulluk resmi

Kadın ve Yoksulluk

Yazar: Kolektif
Barkod: 9786258024159
Üreticiler: Ekin Basım Yayın
Stok Sayısı: 2
Basım Tarihi: 12-2021
Baskı Sayısı: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 582 Sayfa
Ağırlık: 663,00 Gram
Boyut: 16,50 (en) x 23,00 (boy)
Cilt: Ciltsiz
Kağıt: 1.Hamur
Basım Yeri: İstanbul - Türkiye
Basım Dili: Türkçe

175,00 TL
 • BÖLÜM 1
  YOKSULLUK VE KADIN YOKSULLUĞUNUN BELİRLEYİCİLERİ
  POVERTY AND DETERMINANTS OF WOMEN POVERTY
  Nurgül Evcim
  M. Ensar Yeşilyurt


  BÖLÜM 2
  DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE CİNSİYET TEMELLİ YOKSULLUK ANALİZİ
  GENDER-BASED POVERTY ANALYSIS IN THE WORLD AND IN TURKEY
  Gülbin Erdem Karahanoğlu


  BÖLÜM 3
  KÜRESEL POLİTİKALAR BAĞLAMINDA KADIN YOKSULLUĞUNUN
  YÖNETİLMESİ
  MANAGING WOMEN'S POVERTY IN THE CONTEXT OF GLOBAL POLICIES
  Hakan Topateş
  Erkan Kıdak


  BÖLÜM 4
  FARKLI REFAH REJİMLERİNDE KADIN YOKSULLUĞU
  WOMEN'S POVERTY IN DIFFERENT WELFARE REGIMES
  Nursel Durmaz Bodur


  BÖLÜM 5
  SİYASET VE KADIN YOKSULLUĞU: YOKSULLAŞTIRMA VE SİYASAL YOKSUNLUKLAR
  POLITICS AND WOMEN POVERTY: PAUPERISATION AND POLITICAL DEPRIVATIONS
  Nigar Değirmenci
  Ferda Esin Gülel
  BÖLÜM 6
  KADIN YOKSULLUĞU VE HUKUK
  WOMEN PERTY AND LAW
  Senem Değer Ermumcu


  BÖLÜM 7
  TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA VE KADIN YOKSULLUĞU İLİŞKİSİ: BİR PANEL VERİ ANALİZİ
  RURAL DEVELOPMENT AND WOMEN POVERTY RELATIONSHIP IN TURKEY: A PANEL DATA ANALYSIS
  Nazan Avcu
  Nihal Yayla


  BÖLÜM 8
  KADIN YOKSULLUĞU: İŞGÜGÜ PİYASASINDA KADIN VE EĞİTİM İLİŞKİSİ
  WOMEN'S POVERTY:THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION AND WOMEN IN THE LABOUR MARKET
  Hacer Simay Karaalp-Orhan


  BÖLÜM 9
  TÜRKİYE'DE ÜCRETLİ, MAAŞLI VE YEVMİYELİ ÇALIŞAN KADININ YOKSULLUĞUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE İŞİN KALİTESİ İLİŞKİSİ
  THE RELATIONSHIP BETWEEN THE FACTORS AFFECTING THE POVERTY OF WAGED, SALARIED AND CASUAL WAGE WORKER WOMEN IN TURKEY AND THE QUALITY OF WORK
  Atalay Çağlar
  Handan Kumaş


  BÖLÜM 10
  COVİD-19 PANDEMİSİNİN KADIN YOKSULLUĞUNA ETKİLERİ
  THE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON WOMEN POVERTY
  Pınar Savaş Yavuzçehre

  BÖLÜM 11
  SIĞINMACI KADINLAR VE YOKSULLUK
  WOMEN ASYLUM SEEKERS AND POVERTY
  Çağla Ünlütürk Ulutaş


  BÖLÜM 12
  KADIN YOKSULLUĞUNUN PSİKOLOJİK YÖNÜ: AYIN KARANLIK YÜZÜ
  THE PSYCHOLOGICAL FACES OF THE WOMEN POVERTY:THERE IS NO DARKSIDE OF THE MOON
  Kamil Orhan


  BÖLÜM 13
  POVERTY AND DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN:
  THE TURKISH CASE
  YOKSULLUK VE KADINLARA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Hakan Ulucan


  BÖLÜM 14
  KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜKETİM OLGUSU
  THE NOTION OF CONSUMPTION WITHIN THE FRAMEWORK OF POVERTY COPING STRATEGIES OF WOMEN
  Aslıcan Kalfa-Topateş


  BÖLÜM 15
  TÜRKİYE'DE KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN COMBATING WOMEN'S POVERTY IN TURKEY: THE CASE OF MERKEZEFENDİ MUNICIPALITY
  Mısra Ciğeroğlu Öztepe


  BÖLÜM 16
  KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ
  THE ROLE OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP IN THE FIGHT AGAINST WOMEN'S POVERTY
  Sabahat Bayrak Kök
  BÖLÜM 17
  MİKROKREDİ UYGULAMALARI VE KADIN YOKSULLUĞU
  MICROCREDIT APPLICATIONS AND WOMEN POVERTY
  Sevcan Güneş
  Eda Çelik


  BÖLÜM 18
  SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PERSPEKTİFİNDEN KADIN YOKSULLUĞUNA BAKIŞ
  AN ASPECT OF WOMEN'S POVERTY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
  Yeliz Mohan Bursalı
  Sabahat Bayrak Kök


  BÖLÜM 19
  TÜRKİYE'DE SOSYAL TRANSFERLERİN KADIN YOKSULLUĞU ÜZERİNE
  ETKİSİ
  THE IMPACT OF SOCIAL TRANFERS ON WOMEN'S POVERTY IN TURKEY
  Oğuz Karadeniz


  BÖLÜM 20
  SOSYAL YARDIMLARIN KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE ETKİSİ
  THE IMPACT OF SOCIAL TRANSFERS IN COMBATING WOMEN'S POVERTY
  NAGİHAN DURUSOY ÖZTEPE