Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
DOST KİTABEVİ-Erdal Akalın veri sorumlusu sıfatı ile (“DOST KİTABEVİ” veya “Şirket”), kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz DOST KİTABEVİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır.Bu amaçla, verilerin korunması için her türlü önlemi alan ve azami hassasiyet gösteren bir şirket olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz:

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir:
a)    Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b)    Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c)    Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
ç)    İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
d)    İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
Müşterilere/üyelere ait kişisel veriler, Dost Kitabevi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Dost Kitabevi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Dost Kitabevi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Dost Kitabevi’nin ve Dost Kitabevi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Dost Kitabevi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Dost Kitabevi, aşağıda belirtilen metodlarla İlgili Kişiler’den çeşitli sabit ve  değişken veriler toplamaktadır.

İşbu başlık altında, Dost Kitabevi tarafından sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirmede arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 • Kimlik bilgileri (ad soyadı,  doğum tarihi, doğum yeri, TC Kimlik no gibi),
 • İletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası gibi), lokasyon bilgileri (bulunduğu yerin konum bilgileri) gibi,
 • Üye işlem bilgileri (müşteri hizmetleri kayıtları, fatura, gişe dekontlarındaki bilgiler, ürün incelemeleri, favori ürün listesi, sipariş bilgisi gibi),
 • İşlem güvenliği bilgileri, (pazarlama bilgileri, IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)  
 • Pazarlama bilgileri (alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler gibi)
 •          Çerez bilgileri (Site içerisindeki davranışları, konumu, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi, site ziyaret süreleri, alışkanlıkları, ilgi alanları, IP adres bilgileri gibi)
 •          Hukuki bilgiler (üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmeleri, onaylanan aydınlatma metni, verilen ticari elektronik ileti izni, satışla ilgili diğer sözleşmeler, uyuşmazlık durumunda adli makamlar aracılığıyla yapılan işlemlere ait kişisel bilgiler gibi)
 •          Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası gibi)
 •          Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, anket ve kataloglar gibi pazarlama içerikleri göndermek için (örn e-posta adresi, ad-soyadı ve posta adresi gibi) 
 •          Satın alınan ürünlerin teslimatını sağlamak ve olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres gibi) 
 •          Sorulara cevap vermek ve yeni veya güncellenmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 •          Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. e-posta adresi, alışveriş alışkanlıkları, adres, gezinme davranışları)
 •          Çevrimiçi alışveriş için yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)
 •          dostkitabevi.com ve Dost Kitabevi adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için,
 •          Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gibi mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi için,
 •          dostkitabevi.com’un güvenliğini güçlendirmek için,
 • Öneri ve Şikayetler (üye tarafından yazılı ya da sözlü olarak yapılan şikayetlerin kayıt altına alınmasıyla birlikte, öneri ve şikayetin değerlendirilme sürecinde kullanılan bilgiler)
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. ad-soyadı, e-posta adresi, doğum tarihi, teslimat adresi, fatura adresi gibi)

 

kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir. Kredi kartınıza ait bilgileriniz iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş. (İyzico) güvencesinde olup Dost Kitabevi tarafından bu veriler işlenmemekte ve saklanmamaktadır. Verdiğiniz siparişe ilişkin ödemenizi banka üzerinden Havale veya EFT yaparak gerçekleştirdiğinizde ise ilgili ödemenize ait veriler (ad, soyadı, banka dekontu, hesap numarası vb. gibi) ilgili mevzuata göre ödemenin muhasebeleştirilmesi için işlenmekte ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal süre boyunca saklanmaktadır. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?
Toplanan kişisel verileriniz; Dost Kitabevi ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Dost Kitabevi’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, bağlı ortaklıklarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere, hizmet aldığımız kargo şirketleri, çalıştığımız bankalar, analiz firmaları, reklam firmaları, araştırma firmaları, altyapı firması, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme gibi 3. şahıs ya da tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır.

Üye, ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.
Ancak; verileriniz her halükarda dostkitabevi.com tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kâr amacı güdülerek satılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Dost Kitabevi kişisel verileri internet siteleri, internet sitelerinin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVKK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.   

Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Kişisel verilerinizi korumak için Dost Kitabevi, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun tedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Dost Kitabevi bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler, mevcut mevzuatta belirtilen işleme süresi sonunda silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.


Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?
Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde Dost Kitabevi’ne iletmeniz durumunda talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dost Kitabevi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak,

 •          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •          Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •          KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 
KVKK kapsamında yukarıda belirtilen haklarınızla ile ilgili bilgi almak için KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte,

 •          İmzalı ya da elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak, sistemimize kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine iletebilir,
 •          Sistemimizde kayıtlı bir adresiniz yok ise e-imzalı ya da mobil imza içerecek şekilde yine [email protected]  adresine iletebilir,
 •          Kişisel veri sahibi olarak bir Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresiniz varsa, Dost Kitabevi’nin KEP adresi olan [email protected] adresinden iletebilir,
 •          Formu ıslak imzalı şekilde Dost Kitabevi Karanfil Sokak No:11/A Kızılay/Çankaya Ankara adresine iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderebilir ya da elden teslim edebilirsiniz.

 

Dost Kitabevi işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Dost Kitabevi’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.