Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi resmi

Covid-19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Barkod: 9786257530484
Üreticiler: Gazi Kitabevi
Stok Sayısı: 1
Basım Tarihi: 8-2021
Baskı Sayısı: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 1370 Sayfa
Ağırlık: 3013,00 Gram
Boyut: 210,00 (en) x 275,00 (boy)
Cilt: Sert Kapak
Kağıt: 1. Hamur
Basım Yeri: Ankara - Türkiye
Basım Dili: Türkçe

490,00 TL
441,00 TL

İçindekiler

1. Kısım
1.1. Covid-19 Sürecİnde Tms’lerde Yapilan Güncellemeler Ve Kamu Gözetİmİ Kurumunun Faalİyetlerİ
1.2. Covid 19 Salginina Karşi Alinan Vergİsel Tedbİrler
1.3. Covid-19’Un Muhasebe Meslek Örgütlenmesine Etkileri Ve Eğitim Çalişmalari
1.4. Covid -19’UN Bağimsiz Denetİm Çalişmalari Üzerİne Etkİlerİ – İşletmenİn Süreklİlİk Değerlendİrmelerİ İle Denetçİ Raporlari Üzerİndekİ Muhtemel Etkİlerİ”
1.5. Covid 19 Salgininin Etkİlerİ
1.6. Covid 19 Sürecİnİn Ymm Mesleğİnİn Yerİne Getİrİlmesİne Etkİsİ
2. Kisim
2.1. Covid-19 Sürecİnİn Türk Bankacilik Sektöründekİ Mevduat Bankalarinin Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.2. Covid-19 Sürecİnİn Katilim, Yatirim Ve Kalkinma Bankalari Fİnansal Tablolari Üzerİndekİ Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.3. Covid 19 Sürecİnİn Sİgorta Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.4. Covid-19 Sürecİnİn Araci Kurumlarin Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.5. Covid 19 Sürecİnİn Gİrİşİm Sermayesİ Yatirim Ortakliklari İşletmelerİnİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.6. Covid 19 Sürecİnİn Fİnansal Kİralama Ve Faktorİng Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.7. Covid 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ: Gayrİmenkul Yatirim Ortakliklari Sektörü
2.8. Covid 19 Sürecİnİn Menkul Kiymet Yatirim Ortakliklari Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.9. Covid - 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ - Dİğer İşletmeler
2.10. Bölüm: Covid 19 Sürecİnİn Kâğit Ve Kâğit Ürünlerİ, Basim Ve Yayin Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.11. Covid-19 Sürecİnİn Kİmya İlaç Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.12. Covid-19 Sürecİnİn Orman Ürünlerİ Ve Mobİlya Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.13. Covid-19 Salgini Sürecİnİn Borsa İstanbul’da İşlem Gören “TARIM, Ormancilik Ve Balikçilik” Sektöründe Faalİyet Gösteren İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.14. Covid 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ - Ana Metal Sanay
2.15. Covid-19 Sürecİnİn Metal Eşya, Makİne Ve Elektrİklİ Cİhazlar İmalati Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.16. Covid-19 Sürecİnİn Ulaşim Araçlari İmalati Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.17. Covid 19 Sürecİnİn Otomotİv Sektöründe Faalİyet Gösteren İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Halka Açik İşletmeler Üzerİnden İncelenmesİ
2.18. Covid-19 Sürecİnİn Petrol, Lastİk Ve Plastİk Ürünler Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.19. Covid 19 Sürecİnİn İnşaat Sektöründekİ İşletmelerİnİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.20. Covid 19 Sürecİnİn Maden Sektöründekİ İşletmelerİnİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.21. Covid- 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ - Teknolojİ Sektörü
2.22. Covid-19 Sürecİnİn Toptan Ve Perakende Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.23. Covid 19 Sürecİnİn Gida, İçecek Ve Tütün Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.24. Covid 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİbİst Lokantalar Ve Oteller Sektörü
2.25. Covid 19 Sürecİnİn “EĞİTİM, Sağlik, Spor Ve Dİğer Sosyal Hİzmetler” Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİlerİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.26. Covid 19 Sürecİnİn Ulaştirma, Depolama Ve Haberleşme Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.27. Covid -19 Sürecİnİn Elektrİk, Gaz Ve Su Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.28. Covid-19 Sürecİnİn Meslekİ, Bİlİmsel Ve Teknİk Faalİyetler, İdarİ Ve Destek Hİzmet Faalİyetlerİ İle Gayrİmenkul Faalİyetlerİ Sektörlerİndekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.29. Covid 19 Sürecİnİn Holdİnglerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİlerİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.30. Covid 19 Sürecİnİn Tekstİl, Gİyİm Eşyasi Ve Derİ Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
2.31. Covid-19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ: Taş Ve Toprağa Dayali İmalat Sektörü
3. Kisim
3.1. Covid 19’Un İstanbul Bölgesİ-İmalat Sektörü Fİnansal Tablolari Üzerİndekİ Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.2. Covİd 19 Sürecİnİn Sağlik Ve Gida Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ “AFYONKARAHİSAR İlİ’nde Faalİyet Gösteren İşletmelerİn İncelenmesİ”
3.3. Covid 19 Sürecİnİn Gİresun’da Faalİyet Gösteren İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.4. Pandemİnİn Alanya-Antalya Bölgesİ Tİcaret Şİrketlerİ Üzerİndekİ Etkİlerİ
3.5. Covid-19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİndekİ Etkİlerİnİn Değerlendİrİlmesİ: Erzİncan İlİ Örneğİ
3.6. Covid 19 Sürecİnİn Yaş Meyve Sebze Tİcaretİ Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİndekİ Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.7. Bati Akdenİz Bölgesİnde Faalİyet Gösteren Doğaltaş İşletmelerİnİn Fİnansal Yapisina Pandemİ Dönemİnİn Etkİsİ
3.8. Covid - 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ - Osmanİye Bölgesİ
3.9. Covid 19 Sürecİnİn Malatya’da Faalİyet Gösteren İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.10. Covid 19 Sürecİnİn Sİgorta Acentelerİnİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ
3.11. Covid 19 Sürecİnİn İnşaat Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.12. Covid 19 Sürecİnİn Şİrketlerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ: Farkli Sektörlerde Bobİ-Frs Kapsaminda Olan Şİrketler
3.13. Covid-19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ Antalya Bölgesİ -OTEL İşletmelerİ
3.14. Covİd 19 Sürecİnİn Marmara Bölgesİ -SERAMİK, Otomotİv Yan Sanayİ, Konteyner Taşimaciliği, Bİlİşİm Teknolojİlerİ Ve Gida Perakende Sektöründekİ İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİnİn Değerlendİrİlmesİ
3.15. Covİd 19 Salgin Sürecİnİn Bobİ Frs Kapsaminda Olan Şİrketler Üzerİndekİ Etkİsİnİn İncelenmesİ
3.16. : Covid-19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ: Ege Bölgesİ Kobİ’ler Üzerİne Bİr Araştirma
3.17. Covid- 19 Sürecİnİn İşletmelerİn Fİnansal Tablolari Üzerİne Etkİsİ – Şanliurfa Bölgesİ Tekstİl İşletmelerİ
4. Kisim