Filter by:

Tümünü Temizle
Fiyat: 28,00 TL - 100,00 TL
₺28 ₺100

Der Yayınları

21. Yüzyılda Krizler
Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletler

55,00 TL
Dış Politika
Karşılaştırmalı Bir Bakış

65,00 TL
Dış Politika Analizinde İç-Dış Faktör Önceliği Tartışması
Tarihsel Süreçten Kesitlerle Osmanlı-Türkiye Örnekleri

35,00 TL
GeoDa ArcGIS Matlab Uygulamalı Mekansal Ekonometri
Mekansal Yatay Kesit ve Mekansal Panel Veri Modelleri

35,00 TL
Haczin Hukuki Niteliği
İcra Hukuku ve İdare Hukuku Açısından Bir İnceleme

55,00 TL
İthalat - İhracat İşlemleri
Muhesebe Uygulamaları El Kitabı

55,00 TL
Medeni Hukuk Dersleri
Başlangıç Hükümleri ve Kişiler Hukuku

33,00 TL