Kenan Demirci

Reklam Dayatır
Reklamın Tarihsel ve İdeolojik Özelliklerine Bir Bakış
100,00 TL
20%
80,00 TL
Siyasal İletişim
80,00 TL
20%
64,00 TL